نکاتی به منظور ایجاد نظم و هماهنگی و کنترل کیفی فعالیت های مهد

  ضمن خشنودی از آغاز سال تحصیلی جدید ( 96-97) به منظور ایجاد نظم و هماهنگی و منترل کیفی فعالیت ها و اجرای بهتر برنامه ها تذکراتی را دوباره به اطلاعتان میرسانیم:

 

1-...

تاریخ : 1396/07/01