مقالات

blog

خطر افزودنی ها برای کودکان

 روند رو به رشد مطالعات دانشمندان نشان داده است مواد شیمیایی افزوده به خوراکی ها باعث تغییر هورمونی در بچه ها شده می تواند در رشد و نمو آنها تداخل ایجاد کرده. مانع رشد عادی شان شود و ابتلا...

تاریخ : 1397/07/03
blog

ویژگی وعده های غذایی دانش آموزان

 

از جمله ویژگی های مهم غذاهای مصرفی توسط دانش اموزان مدرسه ای توجه به طعم ، رنگ،تنوع و مزه غذاها است که منجربه مصرف بیشتر آنها...

تاریخ : 1397/07/02